Reactie Rhenam Wonen op onderzoek Nieuwsuur

In de uitzending van Nieuwsuur is aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Hierbij is geïnventariseerd of er sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap bij verschillende corporaties. We zijn het met Aedes eens dat er geen ruimte is voor onredelijke huurprijzen, slecht verhuurderschap of (mogelijke) schijn van belangenverstrengeling.

Bij Rhenam Wonen speelt dit niet
Integriteit is van het grootste belang voor Rhenam Wonen en we betreuren het dan ook dat dit speelt. We willen transparant zijn en bevestigen dat er bij Rhenam Wonen geen sprake is van dergelijke situaties. Onze bestuurder en RvC-leden verhuren geen eigen woningen. Niet binnen en niet buiten ons werkgebied. Onze bestuurder en commissarissen hanteren strikte ethische richtlijnen en vermijden (elke schijn van) belangenconflicten.

Onze visie en opgave
We onderschrijven het statement van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, waarin wordt gesteld dat het voor bestuurders en commissarissen in principe niet gewenst is dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Er mag geen (schijn van) belangenverstrengeling zijn en voor onredelijke huurprijzen of slecht verhuurderschap is geen plaats.

De woningcorporatiesector staat voor een enorme volkshuisvestelijke uitdaging, waarbij het bouwen en verduurzamen van woningen centraal staat. Ook in de Foodvalley moeten de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Het is van belang dat we duidelijke afspraken maken om ons te kunnen richten op het realiseren van deze opgave en dat deze volkshuisvestelijke opgave centraal blijft staan. 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem gerust contact met ons op via communicatie@rhenam.nl.