Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je noodgedwongen en dringend andere woonruimte nodig hebt. Je zit in een acute noodsituatie en hebt op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte. In zo'n geval kun je misschien voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

Aanvragen Rhenen
Urgentie kun je aanvragen bij de gemeente Rhenen. Urgenties worden verleend door de Urgentie Commissie WERV. Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden. 

Aanvragen Utrechtse Heuvelrug
Met het Sociale Dorpsteam (0343) 56 58 00 kan een afspraak voor een kansadviesgesprek worden gemaakt. In dit gesprek wordt samen bekeken of het zinvol is om urgentie aan te vragen. Wanneer er sprake is van een medische urgentie, wordt medisch advies gevraagd aan SCIO Consult. Meer informatie? Kijk op Utrechtse Heuvelrug.nl. 

 

Gemeente Rhenen