Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je noodgedwongen en dringend andere woonruimte nodig hebt. Je zit in een acute noodsituatie en hebt op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte. In zo'n geval kun je misschien voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

Aanvragen Rhenen
Urgentie kun je aanvragen bij de gemeente Rhenen. Urgenties worden verleend door de Urgentie Commissie WERV. Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden. 

Aanvragen Utrechtse Heuvelrug
Het Vierde Huis behandelt urgentie-aanvragen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bel 0294 299 400 om een afspraak voor een kansadviesgesprek te maken. In dit gesprek wordt samen bekeken of jouw situatie bij deze regeling past. Ook aan deze urgentieaanvraag zijn kosten verbonden.