Rhenam Wonen en QuaRijn bundelen krachten voor nieuw ontmoetingscentrum in de Allemanswaard

Rhenam Wonen en zorgpartij QuaRijn slaan de handen ineen voor een vernieuwing in de Allemanswaard, een belangrijke dorpsvoorziening in Amerongen. De ruimte van de bibliotheek wordt heringericht om plaats te maken voor een nieuw ontmoetingscentrum van QuaRijn. Bestuurders Wieke van Veldhuizen (Rhenam Wonen) en Mirjam Hagen (QuaRijn) tekenden hiervoor een nieuwe huurovereenkomst. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de verbouwing.

Nieuwe ontmoetingsruimte
De begane grond van de Allemanswaard wordt verbouwd om ruimte te bieden aan een nieuw ontmoetingscentrum van QuaRijn. Het huidige centrum van QuaRijn, momenteel op de eerste verdieping gevestigd, verhuist naar de begane grond. Een deel van de bibliotheekruimte wordt hiervoor heringericht, waardoor niet alleen de capaciteit wordt vergroot, maar ook de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het ontmoetingscentrum worden verbeterd.

Samenwerking in wonen en zorg
Dit initiatief weerspiegelt de nauwe samenwerking tussen Rhenam Wonen en QuaRijn, met de Allemanswaard als belangrijke pijler voor Amerongen. Het benadrukt de groeiende behoefte aan een dergelijke plek in het dorp. In lijn met de toenemende vergrijzing, waarbij ouderen langer thuis blijven wonen, biedt het vernieuwde ontmoetingscentrum niet alleen ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook aan buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Activiteiten zoals kookworkshops, schilderworkshops, beweegactiviteiten, gespreksgroepen en muziekactiviteiten zullen toegankelijk zijn voor een breder publiek. QuaRijn wil hiermee ook een plek bieden aan casemanagers en andere professionals van zorg- en welzijnsorganisaties om samen te komen en samen te werken. Deze initiatieven dragen bij aan het welzijn van de gemeenschap en het actief blijven deelnemen aan de samenleving.

Planning verbouwing
Rhenam Wonen en QuaRijn zetten zich in voor een bloeiende ontmoetingsplek die niet alleen aansluit bij de behoeften van vandaag, maar ook voorziet in de groeiende vraag naar ontmoetingsruimtes in een vergrijzende samenleving. Begin april wordt er met de verbouwing gestart en naar verwachting is de ruimte medio juni gerealiseerd. Hierna kan de gemeenschap profiteren van de verbeterde faciliteiten en diensten die het nieuwe ontmoetingscentrum te bieden heeft.