Huurdersorganisaties

Hpf A&O (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Wie zijn wij?

Welkom bij het Huurdersplatform Amerongen & Omstreken, afgekort Hpf A&O! Wij zijn de huurdersorganisatie uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ons voornaamste doel is het behartigen van de belangen van huurders uit Amerongen, Maarn, Maarsbergen, Overberg en Leersum. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die opkomt voor wat het beste is voor huurders. Wij staan voor betaalbaar, goed en duurzaam wonen met een daarbij passend energielabel, in leefbare wijken.

Bestuur

Het bestuur van het Huurdersplatform overlegt met de verhuurder (Rhenam Wonen) over beleid dat alle huurders en woningzoekenden in Amerongen en omstreken aangaat. Denk hierbij aan beleid met betrekking tot duurzaamheid, onderhoud, renovatie, wonen en zorg, de huur en leefbaarheid.

In ons activiteitenprogramma schenken wij onder andere aandacht aan het verduurzamen van sociale huurwoningen, jaarlijkse huuraanpassingen, leefbaarheid van de wijken en doorstroming naar passende woningen.

Ons bestuur bestaat uit vier ervaren vrijwilligers, die tevens huurders zijn van Rhenam Wonen. Ons bestuur bestaat uit:

 • Martijn Cappenberg (voorzitter) 
 • Arie Kooijman (penningmeester)
 • Glen van Gene (secretaris)
 • Corryanne Kierkels (bestuurslid)

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met voorzitter Martijn Cappenberg, (0343) 454105. 

Daarnaast houden wij een spreekuur waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen:

Wanneer: elke tweede woensdag van de maand
Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Menorapad 21A in Amerongen

REA (gemeente Rhenen)

Wie zijn wij?

Welkom bij de huurdersorganisatie REA! Wij zijn de huurdersorganisatie uit de gemeente Rhenen. Ons voornaamste doel is het behartigen van de belangen van huurders. Wij streven naar goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Jaarlijks maken wij hierover afspraken met de gemeente en Rhenam Wonen. De prestatieafspraken voor de gemeente Rhenen gaan in op vier thema's:

 1. Betaalbaarheid en bereikbaarheid;
 2. Kwaliteit en duurzaamheid;
 3. Huisvesting specifieke doelgroepen;
 4. Wonen en zorg.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vier ervaren vrijwilligers uit Rhenen, die tevens huurders zijn van Rhenam Wonen. Wij hebben diverse achtergronden en vullen elkaar daardoor uitstekend aan. Ons bestuur bestaat uit:

 • Han den Ouden (secretaris)
 • Wil Otte (bestuurslid)
 • Paul Groothedde (beoogd bestuurslid)

Contact

Wil je meer informatie of contact? Stuur een e-mail naar Huurdersorg.REA@outlook.com.