Huurdersorganisaties

Hpf A&O (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Wie zijn wij?

Welkom bij het Huurdersplatform Amerongen & Omstreken, afgekort Hpf A&O! Wij zijn de huurdersorganisatie uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ons voornaamste doel is het behartigen van de belangen van huurders uit Amerongen, Maarn, Maarsbergen, Overberg en Leersum. Wij houden ons daarnaast actief bezig met de thema’s leefbaarheid en veiligheid.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vier ervaren vrijwilligers, die tevens huurders zijn van Rhenam Wonen. Ons bestuur bestaat uit:

 • Martijn Cappenberg (voorzitter) 
 • Arie Kooijman (penningmeester)
 • Glen van Gene (secretaris)
 • Corryanne Kierkels (bestuurslid)

Overleg

Elke tweede woensdag van de maand komt het bestuur bijeen. Dit overleg wordt gehouden op ons kantoor, van 19.30 tot 20.30 uur. De huurder is dan van harte welkom. Daarnaast kan de huurder ons via de website bereiken. 

Wij streven naar de volgende overlegsituaties:

 • 12 x per jaar overleg bestuur;
 • 4 x per jaar regulier overleg met directeur-bestuurder Rhenam Wonen;
 • 2 x per jaar overleg met huurderscommissarissen Rhenam Wonen;
 • 1 x per jaar informatieavond met huurders;
 • 1 x per jaar overleg met wethouder wonen gemeente Utrechtse Heuvelrug;
 • 1 x per jaar overleg met bewonerscommissies.

Contact

Voor vragen kun je bellen naar voorzitter Martijn Cappenberg, (0343) 454105. 

Daarnaast houden wij een spreekuur waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen:

Wanneer: elke tweede woensdag van de maand
Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Menorapad 21A

REA (gemeente Rhenen)

Wie zijn wij?

Welkom bij de huurdersorganisatie REA! Wij zijn de huurdersorganisatie uit de gemeente Rhenen. Ons voornaamste doel is het behartigen van de belangen van huurders. Wij streven naar goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Jaarlijks maken wij hierover afspraken met de gemeente en Rhenam Wonen. De prestatieafspraken voor de gemeente Rhenen gaan in op vier thema's:

 1. Betaalbaarheid en bereikbaarheid;
 2. Kwaliteit en duurzaamheid;
 3. Huisvesting specifieke doelgroepen;
 4. Wonen en zorg.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vier ervaren vrijwilligers uit Rhenen, die tevens huurders zijn van Rhenam Wonen. Wij hebben diverse achtergronden en vullen elkaar daardoor uitstekend aan. Ons bestuur bestaat uit:

 • Ton de Weerd (voorzitter) 
 • Han den Ouden (secretaris)
 • Wil Otte (bestuurslid)
 • Paul Groothedde (beoogd bestuurslid)

Contact

Wil je meer informatie of contact? Stuur een e-mail naar HuurdersOrgREA@hotmail.com.