Prestatieafspraken Rhenen getekend

10 december 2019

Prestatieafspraken Rhenen getekend
Op 10 december hebben de gemeente Rhenen, Rhenam Wonen en Huurdersorganisatie REA de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. In de prestatieafspraken geven de drie partijen aan hoe zij gezamenlijk werken aan de woonopgave voor de gemeente Rhenen.

De partijen maken zich onder andere hard voor:

  • voldoende, betaalbare sociale huurwoningen door een uitbreiding van de kernvoorraad van Rhenam Wonen;
  • verduurzaming van woningen, zodat de woonlasten van huurders dalen en de kwaliteit van de woningen verder verbetert;
  • goede leefkwaliteit van de buurten en kernen van Rhenen;
  • mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet 2015. De prestatieafspraken voor de gemeenten Rhenen gaan in op vier thema’s:

  1. betaalbaarheid & bereikbaarheid;
  2. kwaliteit & duurzaamheid;
  3. huisvesting specifieke doelgroepen;
  4. wonen & zorg.