Vertrek Pieter Thoben als directeur-bestuurder Rhenam Wonen

23 november 2021

Vertrek Pieter Thoben als directeur-bestuurder Rhenam Wonen

Tussen de RvC van Rhenam Wonen en directeur-bestuurder Pieter Thoben zijn zakelijke verschillen van inzicht ontstaan. Daardoor bleek een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk.

Rhenam Wonen wil Pieter Thoben in het bijzonder bedanken voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de geleverde volkshuisvestelijke prestaties.

De positie van directeur-bestuurder wordt op interim basis vervuld door Karel Boonen. Dit ter overbrugging van de periode tot aan reguliere invulling van de positie van directeur-bestuurder.