Profielschets vacature RvC - profiel Vastgoed en profiel Financiƫn en Control

25 oktober 2021

 

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn per respectievelijk maart en april 2022 zoekt de RvC:

TWEE COMMISSARISSEN, PROFIEL ‘VASTGOED’ EN PROFIEL FINANCIËN & CONTROL
 

Voor alle RvC-leden geldt een algemeen profiel (‘Profielschets raad van commissarissen’).
Beide gezochte kandidaten vormen de auditcommissie, één van de twee zal voorzitter zijn.
Voor beide profielen geldt dat de kandidaten beschikken over onder meer:

 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de volkshuisvestelijke missie en de maatschappelijke betekenis van een woningcorporatie.
 • Inzicht in bestuurlijke processen; ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht is een pre.
 • De benodigde algemene bedrijfseconomische kennis en financieel inzicht.
 • Analytisch vermogen, constructief-kritische houding, besluitvaardigheid.
 • Onafhankelijkheid, integriteit.
 • Luisterend vermogen, communicatieve- en adviesvaardigheden.
 • Samenwerkingsgerichtheid.
 • Woonachtig in of binding met de regio geldt als een pre.

Lid raad van commissarissen / profiel ‘Vastgoed’

Voor het profiel ‘Vastgoed’ zoekt de RvC een kandidaat die:

 • Kennis heeft van de (lokale) woningmarkt en een visie op volkshuisvestelijke ontwikkelingen en deze weet te vertalen naar de organisatie.
 • Deskundigheid heeft op het gebied van vastgoedontwikkelingsprocessen, bij voorkeur bij woningcorporaties, en de financiële aspecten van projectontwikkeling en -management, strategisch vastgoedbeleid, duurzaamheid en de ontwikkelingen binnen circulair bouwen. “Met de voeten in de klei”.
 • Over strategische kennis beschikt om het assetmanagement en vastgoedbeheer van Rhenam Wonen kritisch te kunnen beoordelen.
 • Deskundigheid heeft op het gebied van publiek/private samenwerking, grondverwerving en risicoanalyse.
 • Een visie heeft op maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en zorg; niet noodzakelijk, wel een pre.
 • Verbanden legt, extern gericht is, zoekt naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

 

Lid raad van commissarissen / profiel ‘Financiën & Control’

Voor het profiel ‘Financiën & Control’ zoeken we een kandidaat die:

 • Kennis van en/of ervaring heeft met vraagstukken rondom financiering en financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van maatschappelijk rendement.
 • Kennis van en ervaring heeft met het beoordelen van budgetten, begrotingen en jaarstukken.
 • Specialist is op het gebied van financieel management: financiële analyse, risicomanagement en planning en control.
 • Kennis van en ervaring heeft met fiscale vraagstukken.
 • Kennis van en ervaring heeft met treasury: financiering en belegging.
 • Het vermogen heeft om investeringsbeslissingen financieel te toetsen en te beoordelen op risico’s.
 • Het vermogen om de lange termijn financiële strategie van maatschappelijke organisaties te beoordelen.

Honorarium 

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel en passend binnen de WNT. Met het oog op een meer ‘dakpansgewijs rooster van aftreden’ is in beginsel gekozen voor een benoemingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 22 november 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.