Corporaties nemen politici mee langs duurzaamheidsprojecten

30 juli 2019

Op uitnodiging van Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn bezochten lokale politici op 16 juli verschillende verduurzamingsprojecten van de drie woningcorporaties.

De burgemeester, een aantal wethouders, raads- en commissieleden stapten dinsdagmiddag samen met de commissarissen, bestuurders en werknemers van de woningcorporaties in de bus om de rondrit langs de projecten te maken. De eerste stop was in Rhenen. De aanpak in Rhenen gaat Rhenam Wonen ook in Amerongen uitrollen. Daarna bezocht het gezelschap het Centrumplan van Heuvelrug Wonen in Driebergen en de monumentale woningen in het Maarnse Tuindorp. Aan de orde kwamen de doelstellingen, aanpak, dilemma’s, maatregelen en planning.

Samenwerking

De corporaties willen een gerichte bijdrage leveren aan de doelstelling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om in 2035 klimaatneutraal te zijn en de overheidsambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Hiervoor hebben de corporaties binnen afzienbare termijn duidelijkheid van de gemeente nodig over de energiestrategie en warmtevisie voor de Utrechtse Heuvelrug.

In de prestatieafspraken hebben de corporaties aangegeven de ambitie te hebben het energieverbruik van haar woningen te beperken en daarmee de energielasten – en dus woonlasten- te laten dalen. De drie corporaties voeren hiervoor ieder hun eigen duurzaamheidsplan uit.