Samenwerkingsovereenkomst Energiebesparingsprogramma Rhenam Wonen

03 juni 2019

 

Rhenam Wonen is dit jaar gestart met het verduurzamen van het woningbezit naar gemiddeld label A. In een periode van 5 jaar worden er circa 1.800 woningen verduurzaamd inclusief planmatig onderhoud gericht op badkamer, toilet en keuken. Het project is een continu proces waarbij om de 3 maanden de werkvoorbereiding van een cluster woningen wordt gestart. Rhenam heeft hiervoor de samenwerking gezocht met de bouwbedrijven Bouman en Weijman Vastgoed Onderhoud. Begin 2018 was hiervoor al een raamovereenkomst tussen partijen gesloten.

Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de langdurige ketensamenwerking is vastgelegd. Naast de uitvoerende partijen wordt het project ondersteund door Atriensis voor de energielabeling en het raamcontract inkoop zonnepanelen. Voor de asbest inventarisatie en de flora en fauna onderzoeken wordt samengewerkt met Buro Boot. Voor het plaatsen van PV panelen is met Tenten Solar een overeenkomst gesloten.