Vacature directeur-bestuurder

14 mei 2019

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige directeur-bestuurder is de positie directeur-bestuurder vacant gesteld.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling en beheersing/besturing van de organisatie. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de onderneming Rhenam en zet zich in om de gewenste volkshuisvestelijke prestaties tegen aanvaardbare kosten te realiseren. 

Functieprofiel directeur-bestuurder

Meer informatie kan verkregen worden via Chasse Executive Search via (070) 345 11 11 of info@chassesearch.nl