Publieksversie jaarverslag 2018

09 juli 2019

 

Zoals de meeste organisaties en bedrijven, maakt ook Rhenam Wonen ieder jaar een jaarverslag. Een uitgebreid rapport met veel feiten en cijfers, onder meer bedoeld om verantwoording af te leggen over onze prestaties. Ons uitgebreide jaarverslag over 2018 kunt u ook bekijken op onze website.

In deze publieksversie van het jaarverslag over 2018 vatten we de belangrijkste feiten en cijfers voor u samen en een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen. Daarna staan we in dit jaarverslag, samen met een aantal hoofdrolspelers van het afgelopen jaar, vooral stil bij Rhenam in 2018, het 100e jaar uit onze geschiedenis, waarin we weer volop in beweging waren.

Het thema van dit jaarverslag: 100 jaar in beweging.