Privacyverklaring

Als je een woning zoekt, huurt of koopt van Rhenam Wonen, dan hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere jouw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over je inkomen. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt, dat we niet meer gegevens van je verzamelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. Wij gebruiken en beveiligen jouw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Privacy gaat over jouw 'persoonlijke levenssfeer'. Jouw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Onze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin lees je welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet je precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in onze privacyverklaring aan te brengen. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Stuur je vraag of bericht naar Rhenam Wonen, Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen. Je kunt je vraag ook digitaal stellen via ons contactformulier.