Sloop-nieuwbouw Dokter Wallerstraat (90 woningen)

Voornemen tot sloop
In de Dokter Wallerstraat in Rhenen staan 90 sociale huurwoningen, verdeeld over vier portiekflats. Ze zijn bijna 70 jaar oud. De kwaliteit van de woningen loopt sterk achteruit, vinden ook de bewoners al geruime tijd. Daarom heeft Rhenam Wonen laten onderzoeken wat de beste oplossing voor de toekomst van de vier portiekflats is. De beste oplossing is dat de 90 woningen aan de Dokter Wallerstraat worden gesloopt, zodat er nieuwe energiezuinige huurappartementen voor in de plaats komen. Rhenam wil meer huurwoningen terugbouwen dan er nu zijn. Gedurende de sloop en nieuwbouw worden bewoners begeleid en ondersteund, en omwonenden geïnformeerd.

Leefbaarheid op peil
Rhenam Wonen gaat de komende periode bewoners begeleiden naar een nieuw thuis in Rhenen. Om ervoor te zorgen dat de woningen niet leeg blijven staan en de leefbaarheid in de Dokter Wallerstraat niet achteruitgaat, laat de woningcorporatie de woningen tijdelijk verhuren. Hiermee worden kraak en verloedering voorkomen.

Informatie over de gebiedsvisie van de gemeente Rhenen vind je hier.