Ga naar de inhoud

Als je een woning van Rhenam Wonen huurt, is het mogelijk om je huurwoning te ruilen voor een andere huurwoning. Voor woningruil heb je altijd toestemming nodig.

Hoe ga je te werk als je met iemand van woning wilt ruilen?
Als je een geschikte woningruilpartner hebt gevonden, dan vul je het formulier aanvraag woningruil in. 

Aan woningruil zijn kosten verbonden. Per aanvrager betaal je € 22,69 voor een bijdrage in de administratiekosten. Je kunt dit bedrag met je pinpas betalen bij ons op kantoor of het bedrag overmaken op bankrekening NL58 BNGH 028.50.16.253. Je verzoek wordt in behandeling genomen zodra de eigen bijdragen door ons ontvangen zijn.

Beide aanvragers moeten het aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen. Je stuurt dit ingevulde aanvraagformulier naar Rhenam Wonen. Het is belangrijk om gelijk de benodigde papieren toe te voegen waarop de verhuurder de woningruil kan beoordelen. De verhuurder bekijkt of jij en de persoon waarmee je wilt ruilen aan de juiste voorwaarden voldoen. Ze toetsen je aanvraag aan de geldende voorwaarden ten aanzien van gezinssamenstelling, inkomen en eventuele andere voorwaarden. Als er één partij van een andere verhuurder huurt, moet daar nagevraagd worden wat de procedure is. Dit verschilt namelijk per corporatie. Pas als beide woningcorporaties akkoord gaan met je aanvraag, kan de woningruil plaatsvinden.

 

Rhenam Wonen verleent in de volgende situaties toestemming voor woningruil:

  • Het moet om zelfstandige woonruimte gaan en de woning mag geen verkooplabel hebben.
  • Je moet jouw nieuwe woning in de huidige staat accepteren.
  • Beide ruilpartners mogen geen huurachterstand en/of een slecht betalingsgedrag hebben.
  • Beide ruilpartners mogen geen overlast veroorzaken door hun woongedrag.
  • Je moet daadwerkelijk in de andere woning gaan wonen.
  • De nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Na dit jaar kan de huur conform de Algemene Voorwaarden artikel 9.2 opgezegd worden.
  • Wij hanteren de passendheidsnormen (inkomen, gezinssamenstelling, grootte van de woning, etc.) op basis van de nieuwe huur. 
  • Geen tijdelijke huurcontracten. 

 

De huur van de woning wordt aangepast aan het huurprijsbeleid van Rhenam Wonen. Dit kan betekenen dat de huur van de woning voor de ruilpartner hoger wordt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u dezelfde huur gaat betalen als de huurder met wie u gaat ruilen.