Het is al eens vaker gezegd: een klacht is een gratis advies. Als u niet tevreden bent, laat het ons weten! Dan kunnen we er iets aan doen.

Problemen met de huurverhoging
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, kunt u bij ons een bezwaarschrift tegen de huurverhoging inleveren. U kunt hiervoor gebruik maken van een standaard bezwaarschriftformulier. Dit formulier kunt u downloaden via www.huurcommissie.nl.

Problemen met onderhoud in en om de woning
Wanneer werkzaamheden aan tuinonderhoud of schoonmaakwerk niet naar tevredenheid zijn, vragen wij u om deze klacht schriftelijk aan ons te melden bij voorkeur via het klachtenformulier. Dit geldt ook wanneer u niet tevreden bent over onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. Wij zullen dan een oplossing proberen te zoeken.
 
Klachten over de dienstverlening 
Als u van mening bent dat u niet correct bent behandeld door één van de medewerkers van Rhenam Wonen, adviseren wij u dit kenbaar te maken aan de betrokken medewerker. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de manager van de betreffende afdeling. Als ook deze niet naar tevredenheid uw klacht oplost, kunt u een brief schrijven naar de directeur, bij voorkeur via het klachtenformulier.

Werkwijze

  • Meldt uw klacht schriftelijk, bij voorkeur via het klachtenformulier. Wij zorgen ervoor, dat uw klacht bij de juiste afdeling terecht komt.
  • Binnen drie dagen krijgt u een bevestiging van ontvangst.
  • Wij streven ernaar om binnen twee weken actie te ondernemen of het probleem op te lossen.
  • Soms hebben we nog iets meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat wij de zaak grondig willen onderzoeken. Als dit zo is, dan stellen wij u hiervan binnen twee weken op de hoogte.


Klacht niet opgelost?

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Kijk dan op de pagina geschillen.

 

Documenten