Ga naar de inhoud

Voor het aanvragen van een woonvoorziening dien je altijd eerst contact op te nemen met jouw gemeente. De gemeente bekijkt de aanvraag en beoordeelt of deze vergoed wordt door de gemeente. Kom je bij de gemeente niet in aanmerking voor een vergoeding, dan kun je contact opnemen met Rhenam Wonen.

Rhenam Wonen gaat een bijdrage leveren voor de woonvoorzieningen die de gemeente niet meer vergoedt voor huurders met een beperking. De bijdrage is 50% van de kosten van de aanpassing(en) met een maximum van € 1.000,- inclusief BTW. 

 

Voorwaarden en procedure

  • Je huurt een woning van Rhenam Wonen.
  • Je hebt een aantoonbare medische indicatie gekregen via de huisarts of gemeente.
  • De hoogte van de subsidie aan de huurder is maximaal 50% van de kosten (inclusief BTW en arbeidskosten voor het uit laten voeren door een vakman) met een maximum per aanpassing van € 1.000,- inclusief BTW.
  • Je kunt in het kader van deze regeling slechts één keer subsidie aanvragen per ingediende indicatie.
  • Rhenam Wonen vraagt aan de hand van de medische indicatie een offerte aan en stuurt je een schriftelijke overeenkomst met antwoordenveloppe voor ondertekening. 
  • Mocht je de kosten niet kunnen betalen, dan kan er een afbetalingsregeling met je worden getroffen binnen een redelijke termijn. In sommige gevallen kan Rhenam Wonen onderzoeken of de betaling middels een huurverhoging kan worden geregeld. Je ontvangt van Rhenam Wonen een overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken ter ondertekening.
  • Voor uitvoering van de werkzaamheden maakt de aannemer of installateur rechtstreeks een afspraak met jou. 
  • Rhenam Wonen ontvangt de totale nota van de aannemer of installateur na uitvoering van de werkzaamheden.
  • Na gereedmelding ontvang je een nota waarvan de afgesproken subsidie reeds is afgetrokken of de huurverhoging wordt doorberekend.