Ga naar de inhoud

Rhenam Wonen maakt zich sterk voor betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam wonen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Het Sociaal Huurakkoord 2018 van onze brancheorganisatie Aedes en de Woonbond ligt aan de basis van de meerjarenafspraken die wij met de huurdersorganisaties Stichting Huurdersorganisatie REA en Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken hebben gemaakt (2020 – 2023). 

Onze bijdrage om de kostenstijging voor huurders te beperken is:

  • een huurverhoging lager dan de landelijke lijn van 2,3% (gebaseerd op gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021).
  • zo snel als financieel en technisch mogelijk woningen verduurzamen.

Daarbij hebben wij afgesproken dat er geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De woning is voor ons het uitgangspunt voor de huurprijs, niet het inkomen van de huurder.

 

Huuraanpassing

Voor de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 verhogen wij de huur als volgt:

  • de huren van sociale huurwoningen worden verhoogd met 2,1%;
  • de huren van vrijesector woningen (ook wel geliberaliseerde woningen genoemd), parkeerplaatsen en garages worden verhoogd met 2,3%, tenzij in de contracten anders is afgesproken;
  • als de huur van een sociale huurwoning door de huurverhoging 2022 boven € 763,47 uitkomt (de liberalisatiegrens prijspeil 2022), dan stellen wij een grens aan de maximaal te betalen huur. Je gaat dan niet meer dan € 771,10 betalen (101% van de liberalisatiegrens). Huurverhogingen door geriefsverbeteringen en/of duurzaamheidsinvesteringen vallen hierbuiten.

 

Bezwaar maken
Als huurder kun je om verschillende redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Op www.huurcommissie.nl vind je informatie over het maken van bezwaar tegen de huurverhoging. Hier vind je ook een formulier dat je kunt gebruiken als bezwaarschrift. Let op: het ingevulde formulier moet je sturen naar Rhenam Wonen, niet naar de Huurcommissie. Bezwaar maken kan tot en met 30 juni 2022 met een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging, waarin je uitlegt waarom je bezwaar maakt.

 

Vragen
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Rhenam Wonen via (0317) 68 32 00 of info@rhenam.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de tekst op het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ en de huurkrant. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Rhenam Wonen via (0317) 68 32 00 of info@rhenam.nl.

 

Woonkostenkrant
In de Woonkostenkrant vind je informatie over de jaarlijkse aanpassing van de huur van zelfstandige woonruimte en alles wat daarmee te maken heeft. Deze krant ontvang je van ons via de post of bekijk je hier.