Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen dit jaar huurverlaging krijgen. Dit is bepaald in de Wet Eenmalige Huurverlaging 2021.
Is uw inkomen na 2019 gedaald en duurt dit al minimaal 6 maanden? Dan kunt u misschien huurverlaging bij ons aanvragen.

 

Eenmalige huurverlaging 2021 in het kort

 

Waarom een huurverlaging?
De meeste huurders betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houden we daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die niet past bij hun inkomen volgens de regels van het ‘Passend toewijzen’. Dat kan komen door een plotselinge daling van het inkomen als gevolg van bijvoorbeeld Corona. Deze huurders kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.

Voldoet u aan de voorwaarden?
De eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van:

  • De hoogte van uw netto (kale) huur
  • Het (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van het huishouden


In het schema hieronder ziet u de voorwaarden.

Eenmalige huurverlaging 2021 schema

Is uw netto (kale) huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Denkt u in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging, dan kunt u een aanvraag bij ons indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief de voorbeeldbrief van de Woonbond.

Als u de eenmalige huurverlaging aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u minstens zes maanden een inkomen heeft onder de voor uw huishouden geldende inkomensgrens. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt dat aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook heeft u een ondertekende verklaring nodig over de actuele samenstelling van uw huishouden: hoeveel personen op uw adres wonen en de leeftijden. Die verklaring kunt u eventueel opvragen bij de gemeente (aan deze verklaring zijn kosten verbonden). Dus, twijfelt u of u in aanmerking komt, neemt u dan eerst contact met ons op. Dit kan door te bellen naar Mariska van de Bovenkamp via (0317)-68 32 00.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. U kunt een proefberekening uitvoeren op www.toeslagen.nl.