Huurprijs

Rhenam Wonen vindt dat de huurprijzen zoveel mogelijk in overeenstemming moeten zijn met de kwaliteit en de marktpositie van de woningen. Hiertoe zal in de loop der tijd per type woning een streefhuur worden vastgesteld.

Huurbeleid Rhenam Wonen
Per 1 juli 2018 worden de huurprijzen aangepast. De maximale huurverhoging bij Rhenam Wonen bedraagt 1,4%. Alle huurders ontvangen voor 1 mei het voorstel tot aanpassing van de huurprijs met een toelichting.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid hanteert dit jaar nog een inkomensafhankelijke huurverhoging. De maximale huurverhoging is 5,4% bij de hoogste inkomenscategorie. Wilt u meer weten? Kijk op de site van de rijksoverheid.  

Puntensysteem en WOZ
Een gewilde sociale huurwoning heeft meer waarde voor huurder en verhuurder. Om de marktwaarde mee te laten wegen bij de berekening van de huurprijs, geldt per 1 oktober 2015 een nieuw puntensysteem. De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten.

Problemen met de huurverhoging
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, kunt u bij ons een bezwaarschrift tegen de huurverhoging inleveren. U kunt hiervoor gebruik maken van een standaard bezwaarschriftformulier. Dit formulier kunt u downloaden via www.huurcommissie.nl. Of bel 1400.

Wilt u meer informatie?

Huurkrant
In de huurkrant vindt u informatie over de jaarlijkse aanpassing van de huur van zelfstandige woonruimte en alles wat daarmee te maken heeft. Deze krant ontvangt u van ons via de post of bekijk deze via https://nestas.nl/portals/1/flipbook/2019-Huurkrant/036 Rhenam Wonen/index.html