Geschillen

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Er zijn verschillende mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Dit is afhankelijk van de klacht.

Huurcommissie
Bij een geschil over de huurprijs of over onderhoudsgebreken in relatie tot de huurprijs kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Voor meer informatie over het werk van de Huurcommissie en de procedures die bij het indienen van zaken gelden, kunt u contact met hen opnemen. Het telefoonnummer is: 0800 - 488 72 43. Of kijk op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl.

WERV-geschillenadviescommissie
Voor klachten over bijvoorbeeld de behandeling door Rhenam Wonen kunt u terecht bij de Geschillenadviescommissie. Hoe deze commissie werkt en wat u moet doen om daar een klacht in te dienen, kunt u lezen in de folder: geschillenadviescommisie, als u er met de woningcorporatie niet uitkomt. U kunt deze folder downloaden. Het secretariaat van de Geschillenadviescommissie is bereikbaar via het telefoonnummer (0318) 69 56 95.

U kunt uw geschil uitsluitend schriftelijk indienen. Het adres is: 
Geschillenadviescommissie WERV
p/a Postbus 191, 
6710 BD  Ede

Klachtencommissie Woonruimteverdeling 
Vindt u dat de regels rondom de woningtoewijzing niet juist zijn gevolgd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling, in de gemeente waar de klacht ontstaan is.