Eenmalige huurverlaging

Mensen met een sociaal huurcontract en een klein inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering besloten. Hieronder leggen wij uit hoe deze huurverlaging werkt. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u deze verlaging automatisch. U hoeft dan niets te doen.

Waarom een huurverlaging?

De meeste huurders betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houden we daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die niet past bij hun inkomen volgens de regels van het 'Passend toewijzen'. Dat kan komen door een plotselinge daling van het inkomen als gevolg van bijvoorbeeld Corona. Deze huurders kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons

De eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van:

  • De hoogte van uw netto (kale) huur
  • Het (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van het huishouden

In het schema hieronder ziet u de voorwaarden. Als u in aanmerking komt krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. Wij controleren van tevoren of onze huurders aan alle voorwaarden voldoen. Uw gezamenlijk inkomen en hoeveel mensen er staan ingeschreven op uw adres horen wij van de Belastingdienst. De huurverlaging hangt af van de netto (kale) huurprijs.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. U kunt een proefberekening uitvoeren op www.toeslagen.nl

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u in maart geen bericht van ons?

Ontvangt u in maart geen bericht van ons? Dan kan het zijn dat de netto (kale) huur lager is dan de netto (kale) huur die in de voorwaarden staat. Het kan ook zijn dat het (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019.

Uw gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald. Wat nu?

Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken.

Vraagt u zelf huurverlaging aan, dan moet u aantonen minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor uw huishouden geldende inkomensgrens. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt dat aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook heeft u een verklaring nodig over de actuele samenstelling van uw huishouden (hoeveel mensen er op uw adres wonen). Die verklaring kunt u opvragen bij de gemeente.

Goed om te weten

  • U ontvangt van de Belastingdienst bericht als zij uw gegevens met ons delen. De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.