Solliciteren

Rhenam Wonen laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.
Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je vóór 7 februari via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354 of 06 53975533.

Functieprofiel directeur-bestuurder

Profielschets