Eind 2022 hebben Nederlandse huishoudens met een eigen verwarmingsinstallatie een tegemoetkoming ontvangen van de overheid. Zij ontvingen twee keer € 190,- vanwege de hoogopgelopen energieprijzen. Huurders die in een complex met blokverwarming wonen, vielen buiten deze regeling en ontvingen dus geen compensatie. Voor deze huishoudens heeft de overheid nu een andere regeling bedacht: de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

 

Wat is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)?

De TTB is een tegemoetkoming voor huishoudens die gebruik maken van een collectieve verwarmingsvoorziening, ook wel ‘blokverwarming’ genoemd. De compensatie is bedoeld voor huishoudens die eind 2022 geen compensatie hebben gekregen. Een groot deel van onze huurders heeft blokverwarming en komt dus in aanmerking voor de tegemoetkoming.

 

Hoe wordt de tegemoetkoming uitgekeerd?

De uitvoering van de regeling ligt bij ons. Wij kennen de tegemoetkoming toe door het maandelijks voorschotbedrag voor stookkosten te verlagen bij huurders die hier recht op hebben. Hoeveel dat precies zal zijn is nu nog niet bekend, aangezien nog niet alle details omtrent de TTB zijn vrijgegeven.  

 

Wanneer hoor ik meer over de TTB?

Wij doen ons best om de tegemoetkoming vanuit de TTB zo snel mogelijk te regelen. Wij sturen een brief naar iedere bewoner die recht op de tegemoetkoming heeft. In deze brief vermelden wij de hoogte van de tegemoetkoming die in mindering zal worden gebracht op het maandelijkse voorschotbedrag voor de stookkosten. Houd de brievenbus dus in de gaten!

news-image_3003