Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid
Duurzaam wonen. In een energiezuinige woning is de energierekening lager en het comfort hoger. Daarnaast verplicht de overheid woningcorporaties om de woningvoorraad  te verduurzamen. Daarom staan de komende acht jaar ook voor Rhenam Wonen in het teken van verduurzaming van onze woningvoorraad. Meer dan 1.400 woningen gaan we energiezuiniger maken en komen daarmee op een gemiddeld label A.  Voor onze huurders betekent dit een verlaging van de woonlasten. Onze plannen hebben we verwoord in het duurzaamheidsbeleidsplan. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende stakeholders, huurdersbelangenverenigingen en de medewerkers van Rhenam Wonen.

De woningen

Het energiezuinig maken van de woningen koppelen we zoveel mogelijk aan al gepland onderhoud. Dit betekent dat we alle woningen met een energielabel D of lager (E, F of G) gaan aanpakken. De woningen krijgen een duurzame upgrade die er voor zorgt dat de energierekening van onze huurders  daalt en het comfort verbetert. Niet alle woningen krijgen dezelfde upgrade. Per complex bekijken we welke maatregelen het beste passen bij de woningen.

Pilotprojecten
We beginnen nog dit jaar met een pilot van ongeveer 34 woningen in Rhenen en 32 woningen in Elst. Van deze pilots willen we zoveel mogelijk leren. Bij de selectie van de pilotcomplexen zijn we uitgegaan van een aantal punten. Zo moesten het eengezinswoningen zijn omdat dit een vergelijkingskader biedt bij de uitvoering van werkzaamheden door verschillende aannemers. Het moest gaan om aaneengesloten bouwblokken, zonder tussenwoningen van andere eigenaren.Verder moesten de woningen een energielabel D of slechter hebben en kunnen dienen als referentie voor de overige 1400 woningen. Verder vonden we het belangrijk dat we 100% digitale kennis hebben van de technische staat van de woningen.

Onze huurders
Een energiezuinigere woning biedt niet alleen meer comfort maar levert ook een bijdrage aan een lagere energierekening. Voor de uitvoering van de verbeteringen vragen we een kleine huurverhoging. Deze verhoging is altijd lager dan verwachte besparing. Hiermee is nog steeds sprake van woonlastenverlaging. Om huurders te begeleiden in hun besparing kunnen zij gebruik maken van een energiecoach. Deze energiecoach is Arie Kooijman, bestuurslid van het Huurders Platform Amerongen en omstreken. Hij verstrekt zowel advies aan huurders in de gemeente Rhenen, als de gemeente Utrechtse Heuvelrug.