Huurdersplatform Amerongen

 

Stichting Huurdersplatform Amerongen en Omstreken komt op voor de belangen van alle huurders van Rhenam Wonen (Amerongen) en oefent invloed uit op allerlei onderwerpen en ontwikkelingen. Rhenam Wonen vindt het belangrijk om op deze manier met de huurders in contact te staan. Zaken als nieuwbouw, energiebesparing en leefbaarheid zijn uiteraard voor huurders belangrijke onderwerpen. Ieder jaar maken zij daarover prestatieafspraken met de gemeente en Rhenam Wonen.

Het bestuur van Stichting Huurdersplatform Amerongen en Omstreken
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Martijn Cappenberg (voorzitter) 
 • Arie Kooijman (penningmeester)
 • Corryanne Kierkels (secretaris) 

Van links naar rechts Corryanne Kierkels, Arie Kooijman en Martijn Cappenberg

Info
Voor vragen of informatie kunt u bellen naar voorzitter Martijn Cappenberg (0343) 454105

Spreekuur
Daarnaast houdt de Stichting Huurdersplatform een spreekuur, waar huurders terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen.

Wanneer: elke tweede dinsdag van de maand
Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Menorapad 21A

Het motto is “uw mening telt bij ons”.

Nieuws van de Stichting Huurdersplatform

Uitbreiding huurdersorganisatie 

Wij zijn op zoek naar versterking
Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op met de voorzitter Martijn Cappenberg.

Samen aan de slag voor meer betaalbare en duurzame woningen

Elk jaar op 1 juli krijgen huurdersorganisatie en de gemeente van de woningcorporaties een (verplicht) overzicht van hun plannen, die moeten bijdragen aan het  woonbeleid van de gemeente. Dit wordt ‘het bod’ genoemd. Tegelijk met dit  bod, gaat de woningcorporatie ook in overleg met de gemeente en de huurdersorganisaties om tot prestatieafspraken te komen. In prestatieafspraken leggen de woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties vast wat de betrokken partijen gaan doen voor het aanbod van meer betaalbare en duurzame woningen in de gemeente.  Deze  prestatieafspraken moeten door de woningcorporaties uiterlijk 15 december ingediend worden bij de Minister Wonen& Rijksdienst.

De gemeente en de huurdersorganisaties hebben  onlangs het bod voor 2018 ontvangen van de Federatie (Heuvelrug Wonen, Rhenam  Wonen en Woningbouwvereniging Maarn) met het verzoek om een reactie te geven.

In het bod staat een overzicht van de activiteiten, acties en maatregelen, verdeeld over vijf thema’s waarmee corporaties in 2018 (en daarna) aan de slag gaan. Om een idee te krijgen bij de afspraken, volgen hier per thema enkele voorbeelden:

 • Bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep; voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen en nieuwbouw huurwoningen.
 • Duurzaamheid; de verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen en de inzet van een energiecoach.
 • Huisvesting specifiek groepen: aanbod van passende huisvesting voor senioren,  mensen uit diverse zorginstellingen, gehandicapten en jongeren uit de jeugdzorg, met zorg en begeleiding op basis van maatwerk.
 • Leefbaarheid: wat is er nog om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en wat kunnen hierover met elkaar afspreken?
 • Wonen & Zorg: signalering en voorkomen van problemen op het gebied van financiën, overlast, zelfstandig wonen en leven en aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Het volledige bod van 2018 op de Woonvisie van de Federatie kunt u hier vinden.

Collectieve korting op Ziektekostenverzekering

Huurdersvoordeel.nl is een initiatief van Stichting Nationaal Huurders Collectief en komt op voor de belangen van huurders op het gebied van zorg, welzijn en veilig wonen. Huurdersvoordeel.nl heeft afspraken gemaakt met VGZ en Menzis voor een collectieve korting op de ziektekostenverzekering. Deze ziektekostenverzekering blijkt veelal goedkoper. De berekening van uw eventuele besparingen vindt u terug op website www.huurdersvoordeel.nl

Prestatieafspraken Utrechtse Heuvelrug getekend!
Ook voor de Utrechtse Heuvelrug zijn de prestatieafspraken getekend. Ondertekenaars zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn en de huurdersorganisaties Huurdersplatform Amerongen en Omstreken, Huurdersvereniging Maarn en Maarsbergen en Huurderscollectief Heuvelrug Wonen. De afspraken zijn een goede basis om gezamenlijk te werken aan voldoende passende en duurzame sociale huurwoningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties makel elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet 2015. De prestatieafspraken gaan in op vijf thema's:

 • betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen
 • duurzaamheid
 • huisvesting en specifieke doelgroepen
 • wonen en zorg

In de verkorte versie van de prestatieafspraken leest u hier meer over.