Huurdersorganisatie REA

In 2014 heeft Rhenam Wonen een oproep geplaatst om onze huurdersorganisatie REA weer nieuw leven in te blazen. Hierop hebben wij veel respons ontvangen en eind 2014 zijn de bestuursleden benoemd.

Dagelijks bestuur: 

  • Wulf Baars (voorzitter)
  • Ton de Weerd (penningmeester)
  • Han den Ouden (secretaris)
  • Wil Otte (bestuurslid)

Alle vier de bestuursleden huren een woning van ons en zijn ervaren mensen uit de Rhenense vrijwilligerswereld. Ze hebben verschillende maatschappelijke achtergronden en vullen elkaar daardoor goed aan. Het is bedoeling dat ze het algemene belang van alle huurders behartigen. Zij komen onder andere op voor goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Ieder jaar maken zij daarover prestatieafspraken met de gemeente en met Rhenam Wonen. De REA is nog op zoek naar versterking. Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op via onderstaand mailadres. 

De REA is niet bedoeld voor het doorgeven van klachten. Daarvoor kunt u zoals gebruikelijk terecht bij Rhenam Wonen. Ze kunnen u natuurlijk wel adviseren hoe u zaken rond huren en wonen kunt aanpakken.

Contact

Wilt u meer informatie of contact, mail dan met HuurdersOrgREA@hotmail.com.

 

Prestatieafspraken Rhenen getekend


Op 5 december hebben de gemeente Rhenen, Rhenam Wonen en Huurdersorganisatie REA de prestatieafspraken voor 2018 ondertekend. In de prestatieafspraken geven de drie partijen aan hoe zij gezamenlijk werken aan de woonopgave voor de gemeente Rhenen. Klik hier voor de hoofdpunten uit de prestatieafspraken.